Nhãn địa chỉ (hình gấu)

Hãy dùng mẫu nhãn địa chỉ này để tạo nhãn địa chỉ đầy màu sắc có hình con gấu của riêng bạn. Phù hợp với Avery 5160 và các loại giấy tương tự để in 30 nhãn mỗi trang.

Word

Nhãn địa chỉ (hình gấu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình