Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Nhãn địa chỉ (hình gấu)

Hãy dùng mẫu nhãn địa chỉ này để tạo nhãn địa chỉ đầy màu sắc có hình con gấu của riêng bạn. Phù hợp với Avery 5160 và các loại giấy tương tự để in 30 nhãn mỗi trang.

Word

Nhãn địa chỉ (hình gấu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn