Nhãn chuyển hàng ngày lễ (Thiết kế mang không khí Giáng Sinh, 6 nhãn mỗi trang, phù hợp với Avery 5164 và tương tự)

Giúp gói quà của bạn thêm phần vui tươi với các nhãn chuyển hàng ngày lễ đầy màu sắc này. Mẫu trợ năng này có sáu nhãn chuyển hàng với kích thước 4 x 3-1/3 inch, phù hợp với Avery 5164, 5264, 5524, 5664, 8164, 8254 và 8464.

Word

Nhãn chuyển hàng ngày lễ (Thiết kế mang không khí Giáng Sinh, 6 nhãn mỗi trang, phù hợp với Avery 5164 và tương tự)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình