Office Sẫm 1

Bắt đầu với một khung hình trống: Chủ đề Office Trống này có nền đen đơn giản và một bảng các màu, phông và hiệu ứng để thể hiện nội dung của bạn. Định dạng 16 : 9 phù hợp với mọi tình huống: dùng trong công việc, học tập hoặc ở nhà.

PowerPoint

Office Sẫm 1

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from