Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Tìm hiểu về khả năng cạnh tranh của bạn với mẫu phân tích có trợ năng này. Sử dụng mẫu phân tích đối thủ cạnh tranh này để liệt kê các chi tiết về 5 đối thủ và đánh giá khả năng áp dụng của mỗi yếu tố cho doanh nghiệp của bạn. Mẫu ma trận đối thủ cạnh tranh này sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu có giá trị về đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp bạn bằng cách đánh giá các chỉ số chính và các cấu phần cấu trúc.

Excel

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn