Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Phân tích lợi nhuận của khách hàng

Xác định giá trị thực tế của khách hàng với mẫu phân tích khả năng sinh lời đơn giản có thể truy cập này trong Excel. Mẫu phân tích khả năng sinh lời của khách hàng theo dõi khách hàng đang hoạt động, doanh thu và chi phí bán hàng trên mỗi phân khúc khách hàng. Mẫu phân tích khả năng sinh lời tóm tắt các số liệu và biểu đồ để đưa ra đánh giá trực quan về chi phí so với lãi/lỗ.

Excel

Phân tích lợi nhuận của khách hàng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn