Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Phân tích vấn đề bằng biểu đồ Pareto

Nhập các vấn đề được tìm thấy trong phân tích vấn đề này với mẫu biểu đồ Pareto để hiển thị trực quan các vấn đề theo thứ tự giảm dần. Sử dụng mẫu biểu đồ Pareto phân tích vấn đề dễ tiếp cận này để sắp xếp các vấn đề theo các lần xuất hiện nhằm duy trì thứ tự phù hợp. Mẫu Excel phân tích Pareto này giúp theo dõi các vấn đề đang diễn ra ở một định dạng đơn giản.

Excel

Phân tích vấn đề bằng biểu đồ Pareto

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn