Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Phần đầu thư (Thiết kế lớp sóng màu lục)

Sử dụng mẫu trợ năng dành cho doanh nghiệp này để mang đến diện mạo gọn gàng cho giấy viết thư. Lớp sóng màu lục sẽ tô điểm thêm cho ghi chú này, với tên công ty ở trên cùng và địa chỉ ở dưới cùng. Tìm kiếm Thiết kế lớp sóng màu lục để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Phần đầu thư (Thiết kế lớp sóng màu lục)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn