Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Phiếu chấm công nhân viên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm)

Bạn có thể theo dõi và tính tổng số giờ làm việc thông thường và số giờ làm thêm mỗi ngày trong tuần cho nhân viên bằng mẫu phiếu chấm công nhân viên này. Mẫu phiếu chấm công có từng bảng riêng biệt cho mỗi tháng trong năm. Đây là mẫu phiếu chấm công nhân viên trợ năng mà bạn có thể xem theo ngày, tuần, tháng và năm.

Excel

Phiếu chấm công nhân viên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn