Phiếu chấm công nhân viên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm)

Bạn có thể theo dõi và tính toán tổng số giờ làm việc thông thường và số giờ làm thêm mỗi ngày trong tuần cho nhân viên bằng phiếu chấm công này; mỗi tháng trong năm đều có bảng riêng. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Phiếu chấm công nhân viên (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình