Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Phiếu quà tặng (ba phiếu mỗi trang)

Bạn muốn tạo các phiếu quà tặng đẹp mắt để sử dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp? Các mẫu chứng nhận là một tài nguyên tuyệt vời để có được kết quả chuyên nghiệp. Sử dụng mẫu phiếu quà tặng để tạo thẻ quà tặng cho doanh nghiệp của bạn hoặc làm quà tặng vào phút chót cho bạn bè hoặc gia đình. Các mẫu từ Microsoft giúp việc tặng quà trở nên dễ dàng hơn bất cứ lúc nào trong năm. Đây là mẫu có thể truy nhập.

Word

Phiếu quà tặng (ba phiếu mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn