Phiếu quà tặng ngày lễ (10 phiếu mỗi trang)

Tặng những món quà được cá nhân hóa với những mẫu phiếu giảm giá quà tặng bạn làm từ nhà này. Các mẫu phiếu giảm giá là một cách thú vị và độc đáo để tạo ra phép thuật kỳ nghỉ. Tùy chỉnh bằng những hành động tốt, việc nhà, đi chơi và hơn thế nữa. Khả năng chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn. Các mẫu phiếu giảm giá quà tặng được thiết kế đầy đủ và sẵn sàng cho liên lạc cá nhân của bạn. Thêm thông tin chi tiết của bạn và bạn đã sẵn sàng in. Những phiếu giảm giá này hoàn hảo để giúp trẻ em tạo ra những món quà ngày lễ hoặc những món quà vào phút cuối cho các ông già Noel Bí mật hoặc các bữa tiệc ngày lễ. Đây là một mẫu có thể truy cập được.

Word

Phiếu quà tặng ngày lễ (10 phiếu mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn