Phiếu quà tặng ngày lễ (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 3 phiếu mỗi trang)

Tạo phiếu quà tặng ngày lễ của riêng bạn cho bất cứ món quà nào bạn muốn, từ việc vặt trong nhà cho tới bánh quy tự làm tại nhà. Mẫu phiếu quà tặng ngày lễ trợ năng này cho phép bạn in ba phiếu trên mỗi trang. Rất thích hợp với trẻ em và những người muốn tặng các món quà không theo truyền thống. Có thể để nguyên và nhập vào các trường được định dạng hoặc xóa các điều khiển nội dung cho "tên" và "mô tả", rồi in để điền bằng tay. Tìm kiếm thiết kế mang không khí Giáng sinh để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Phiếu quà tặng ngày lễ (Thiết kế mang không khí Giáng sinh, 3 phiếu mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn