Phiếu quà tặng

Tạo phiếu quà tặng của riêng bạn bằng cách sử dụng mẫu trợ năng thuận tiện này. Với ba phiếu quà tặng trên mỗi trang, bạn có thể giữ bản xếp chồng tiện lợi hoặc in nếu cần. Có thể dễ dàng cá nhân hóa mẫu có sẵn chủ đề này cho doanh nghiệp của bạn qua việc thay đổi màu cũng như thêm logo và thông tin công ty của bạn.

Mẫu cao cấp - Word

Tải Microsoft 365
Phiếu quà tặng

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn