Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Quản lý tài chính

Quản lý tài chính thông minh bắt đầu với các mẫu tài chính

Quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp của bạn là một hoạt động phức tạp, liên quan đến nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng. Hãy để các mẫu tài chính của Microsoft đảm nhận một số công việc. Mẫu tài chính là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để tạo ngân sách hàng tháng, theo dõi chi tiêu và quản lý nợ của bạn. Hãy thử sử dụng công cụ tính toán mẫu tài chính trong Excel để giúp thanh toán khoản vay mua ô tô, khoản vay sinh viên hoặc số dư thẻ tín dụng. Bạn cần giúp đỡ với các quyết định tài chính quan trọng? Sử dụng mẫu tài chính Excel để so sánh các loại thế chấp, đánh giá ưu và nhược điểm của các khoản đầu tư chuyển đổi hoặc để tính toán liệu có nên mua một chiếc xe mới trong tương lai không. Các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể sử dụng các mẫu tài chính cho một số nhiệm vụ tài chính, từ việc lập báo cáo thu nhập hàng năm đến dự báo dòng tiền của doanh nghiệp.

Các mẫu tài chính giúp đơn giản hóa thời gian tính thuế, xác định rõ các mục tiêu tài chính và cho phép bạn quyền kiểm soát tài chính trong cuộc sống của mình. Bạn tự hỏi làm thế nào bạn có thể thực hiện mà không có những mẫu này. Khám phá tuyển tập mẫu tài chính và tải xuống mẫu bạn cần để thành công.