Rõ ràng

Nền trắng đơn giản với khối màu xám mờ cạnh và văn bản màu cam nổi bật với đường phân chia giữ cho trang chiếu của bạn dễ đọc và gọn gàng. Đây là thiết kế bản trình bày với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Rõ ràng

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình