Rõ ràng

Nền trắng đơn giản với khối màu xám mờ cạnh và văn bản màu cam nổi bật với đường phân chia giữ cho trang chiếu của bạn dễ đọc và gọn gàng. Đây là thiết kế bản trình bày với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Rõ ràng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn