Sách nhỏ quảng cáo dành cho thể thao

Quảng bá cho môn thể thao hoặc hoạt động của bạn với sách nhỏ quảng cáo gập ba đầy màu sắc này. Mẫu này sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Mẫu cao cấp - Word

Tải Microsoft 365
Sách nhỏ quảng cáo dành cho thể thao

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn