Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sách nhỏ quảng cáo gấp ba (thiết kế Đỏ và Đen)

Mẫu sách nhỏ quảng cáo gấp ba cổ điển này chỉ là một phần trong bộ tài liệu kinh doanh. Thêm ảnh của riêng bạn và điền thông tin doanh nghiệp của bạn để sử dụng mẫu trợ năng này như nguyên bản hoặc sử dụng các chủ đề Word để thay đổi màu và phông chữ. Phù hợp với bộ thiết kế Đỏ và Đen.

Word

Sách nhỏ quảng cáo gấp ba (thiết kế Đỏ và Đen)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn