Sách nhỏ quảng cáo gập ba (màu xanh lam)

Mẫu sách nhỏ quảng cáo gập ba trợ năng này rất lý tưởng để quảng bá doanh nghiệp của bạn. Điền thông tin công ty của bạn và cá nhân hóa mẫu bằng cách thêm logo của bạn, thay thế hình ảnh và thay đổi màu bằng cách sử dụng các chủ đề Word tích hợp sẵn. Được thiết kế là phiếu trả lời.

Word

Sách nhỏ quảng cáo gập ba (màu xanh lam)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình