Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sách nhỏ quảng cáo thời trang

Sách nhỏ quảng cáo phong cách này bao gồm tất cả các chi tiết về thời trang trung tâm của bạn hoặc mọi doanh nghiệp. Mẫu chỉ dẫn bạn thực hiện từng bước tạo nội dung hấp dẫn và hữu ích. Sử dụng nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu sắc của riêng bạn. Đây là một mẫu có thể truy cập được (phiên bản dành cho máy tính để bàn).

Word

Sách nhỏ quảng cáo thời trang

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn