Sách nhỏ quảng cáo với các hình sinh động

Quảng bá sự kiện của bạn với sách nhỏ quảng cáo theo định dạng gập ba trực quan hấp dẫn này. Mẫu này sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước. Sử dụng theo nguyên trạng hoặc dễ dàng tùy chỉnh bằng hình ảnh, phông chữ và màu của riêng bạn.

Mẫu premium - Word

Tải Office 365
Sách nhỏ quảng cáo với các hình sinh động

Xem thêm các mẫu premium

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn