Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sáng kiến của tôi

Mẫu phân tích sáng kiến này hướng dẫn học viên thông qua việc trả lời các câu hỏi chính về sáng kiến của chính họ. Trang chiếu bao gồm nội dung chỉ dẫn và/hoặc gợi ý trả lời, cùng với không gian cho hình ảnh và/hoặc video. Học viên, phụ huynh hay mọi bên liên quan đến trường học đều có thể sử dụng ngay mẫu đánh giá sáng kiến trợ năng này.

PowerPoint

Sáng kiến của tôi

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn