Số nguyên

Bố trí hình khối hiện đại này kết hợp với nền màu lam, cùng các hình tròn đan xen nhau màu trắng. Chủ đề này có chứa phông chữ, hiệu ứng và màu tông ở định dạng 16:9, đồng thời là thiết kế với mục đích chung, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Số nguyên

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn