Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ đồ tổ chức đơn giản

Sử dụng mẫu sơ đồ tổ chức đơn giản sống động này để nhanh chóng xác định hệ thống cấp bậc của các mối quan hệ báo cáo trong công ty và danh mục thành viên nhóm. Mẫu biểu đồ tổ chức có trợ năng này có thể tùy chỉnh toàn diện và đánh dấu màu tính năng để giúp bạn luôn gọn gàng.

PowerPoint

Sơ đồ tổ chức đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn