Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ lược về Học kỳ

Mẫu danh sách lớp học có thể truy cập này cho phép sinh viên đại học lập kế hoạch và hình dung toàn bộ học kỳ trong nháy mắt. Mẫu danh sách lớp cho phép bạn thông tin chi tiết về các khóa học, tên người hướng dẫn, giờ học, v.v. Mẫu kế hoạch học kỳ này thậm chí có một lịch 4 tháng tiện dụng để giúp bạn hình dung khi công việc đến hạn.

Excel

Sơ lược về Học kỳ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn