Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ yếu lý lịch đơn giản

Hãy nêu những ưu điểm nổi bật cơ bản của bạn với mẫu sơ yếu lý lịch đơn giản, gọn gàng này. Mẫu tuân theo định dạng sơ yếu lý lịch đơn giản, với tên và địa chỉ được in đậm ở trên cùng, tiếp theo là mục tiêu, học vấn, kinh nghiệm và các giải thưởng và sự thừa nhận. Là định dạng sơ yếu lý lịch đơn giản trong Word, mẫu có thể được tùy chỉnh dễ dàng bằng cách nhập vào văn bản đã chọn và thay thế bằng văn bản của riêng bạn. Sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch đơn giản này cùng với mẫu thư xin việc đi kèm để tạo ấn tượng tuyệt vời. Đây là mẫu có thể truy nhập được.

Word

Sơ yếu lý lịch đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn