Sơ yếu lý lịch đơn giản

Hãy nêu những ưu điểm nổi bật cơ bản của bạn với mẫu sơ yếu lý lịch gọn gàng, đơn giản này. Mẫu có thiết kế theo định dạng sơ yếu lý lịch đơn giản với tên và địa chỉ in đậm ở đầu trang, tiếp theo là mục tiêu, học vấn, kinh nghiệm, các giải thưởng và chứng nhận. Với định dạng sơ yếu lý lịch đơn giản bằng Word, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh mẫu này bằng cách nhập văn bản đã chọn rồi thay thế bằng văn bản của riêng bạn. Sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch đơn giản này cùng với mẫu thư xin việc đi kèm để tạo ấn tượng tuyệt vời. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Sơ yếu lý lịch đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn