Sơ yếu lý lịch (đường thời gian)

Hãy dùng sơ yếu lý lịch này khi bạn muốn dùng một đường thời gian để sắp xếp thông tin của bạn.

Word

Sơ yếu lý lịch (đường thời gian)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn