Bỏ qua để tới nội dung chính

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (giao diện Median)

Một mẫu sơ yếu lý lịch hiện đại trợ năng có bảng phối màu hấp dẫn và nội dung sơ yếu lý lịch được thụt lề; bao gồm menu Phần nhanh để chọn đầu trang có hoặc không có ảnh. Tìm kiếm thiết kế Median để tìm thêm mẫu phù hợp.

Word

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (giao diện Median)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn