Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa kỹ thuật

Làm nổi bật những điểm mạnh của bạn với bản sơ yếu lý lịch công nghệ có thiết kế đồ họa. Mẫu sơ yếu lý lịch công nghệ này bao gồm bốn biểu đồ giúp trực quan hóa dữ liệu của bạn. Các biểu tượng và thiết kế hiện đại đậm nét nhấn mạnh những thông tin quan trọng. Khi bạn tạo với mẫu sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa, PowerPoint sẽ giúp bạn tạo ra những kết quả ấn tượng trực quan và chuyên nghiệp. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa kỹ thuật

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn