Bỏ qua để tới nội dung chính

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa kỹ thuật

Làm nổi bật những điểm mạnh của bạn với bản sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa. Mẫu này bao gồm bốn biểu đồ nhằm giúp trực quan hóa dữ liệu của bạn. Các biểu tượng và thiết kế hiện đại đậm nét nhấn mạnh những thông tin quan trọng. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa kỹ thuật

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn