Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa kỹ thuật

Làm nổi bật những điểm mạnh của bạn với bản sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa. Mẫu này bao gồm bốn biểu đồ nhằm giúp trực quan hóa dữ liệu của bạn. Các biểu tượng và thiết kế hiện đại đậm nét nhấn mạnh những thông tin quan trọng. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa kỹ thuật

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình