Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa quốc tế

Sáng tạo thể hiện trình độ của bạn với một sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa. Đại diện cho các dự án toàn cầu trên bản đồ thế giới. Các biểu tượng làm nổi bật các phần và kỹ năng của bạn được xếp hạng trong biểu đồ thanh để có thể xem lại nhanh. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa quốc tế

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn