Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa quốc tế

Sáng tạo thể hiện trình độ của bạn với một sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa. Đại diện cho các dự án toàn cầu trên bản đồ thế giới. Các biểu tượng làm nổi bật các phần và kỹ năng của bạn được xếp hạng trong biểu đồ thanh để có thể xem lại nhanh. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa quốc tế

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình