Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa

Sáng tạo thể hiện trình độ của bạn với một sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa. Các biểu tượng làm nổi bật các phần và kỹ năng của bạn được xếp hạng trong sơ đồ thanh để bạn có thể xem lại nhanh. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn