Sơ yếu lý lịch cơ bản

Sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản này để tạo một sơ yếu lý lịch có giao diện chuyên nghiệp bất kể số lượng kinh nghiệm công việc bạn có. Đọc các hướng dẫn đơn giản đi kèm để tìm hiểu cách thêm các mục nhập và thay đổi định dạng.

Word

Sơ yếu lý lịch cơ bản

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình