Sơ yếu lý lịch cơ bản

Sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản này để tạo một sơ yếu lý lịch có giao diện chuyên nghiệp bất kể số lượng kinh nghiệm công việc bạn có. Đọc các hướng dẫn đơn giản đi kèm để tìm hiểu cách thêm các mục nhập và thay đổi định dạng.

Word

Sơ yếu lý lịch cơ bản

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình