Sơ yếu lý lịch của học viên (Thiết kế hiện đại)

Được thiết kế dành cho học viên, sơ yếu lý lịch hay CV hiện đại này bắt đầu bằng phần học vấn và kinh nghiệm. Thoải mái thay đổi bảng phối màu và phông chữ trong tab Thiết kế của dải băng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Sơ yếu lý lịch của học viên (Thiết kế hiện đại)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình