Sơ yếu lý lịch hữu dụng (Thiết kế nhỏ gọn)

Tạo một sơ yếu lý lịch hoặc CV được sắp xếp hợp lý, gọn gàng bằng mẫu trợ năng này, nêu rõ mục tiêu nghề nghiệp, thành tích chuyên môn, kỹ năng, quá trình công tác, học vấn và tài liệu tham khảo.

Word

Sơ yếu lý lịch hữu dụng (Thiết kế nhỏ gọn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình