Sơ yếu lý lịch hữu dụng (Thiết kế nhỏ gọn)

Tạo một sơ yếu lý lịch hoặc CV được sắp xếp hợp lý, gọn gàng bằng mẫu trợ năng này, nêu rõ mục tiêu nghề nghiệp, thành tích chuyên môn, kỹ năng, quá trình công tác, học vấn và tài liệu tham khảo.

Word

Sơ yếu lý lịch hữu dụng (Thiết kế nhỏ gọn)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình