Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ yếu lý lịch hiện đại cơ bản

Mẫu Sơ yếu lý lịch hoặc CV này sẽ miêu tả kinh nghiệm và kỹ năng của bạn qua thiết kế hiện đại gọn gàng. Sử dụng nguyên mẫu hoặc dễ dàng tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của bạn. Đây là mẫu có thể truy nhập.

Word

Sơ yếu lý lịch hiện đại cơ bản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn