Sơ yếu lý lịch kiểu Cân bằng (Thiết kế hiện đại)

Sơ yếu lý lịch hiện đại này trước tiên sẽ nêu bật kỹ năng của bạn, đồng thời thể hiện kinh nghiệm và học vấn của bạn. Thoải mái thay đổi bảng phối màu và phông chữ trong tab Thiết kế của dải băng.

Word

Sơ yếu lý lịch kiểu Cân bằng (Thiết kế hiện đại)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình