Sơ yếu lý lịch (màu)

Sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch chức năng này để làm nổi bật các kỹ năng của bạn. Đây là mẫu trợ năng dành cho người chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Tạo ấn tượng chuyên nghiệp bằng cách sử dụng thư xin việc phù hợp được tích hợp sẵn. Bạn sẽ thấy mẫu thư bằng cách bấm vào tab Chèn của dải băng. Thay đổi màu bằng cách sử dụng chủ đề được tích hợp sẵn.

Word

Sơ yếu lý lịch (màu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn