Sơ yếu lý lịch theo phong cách tối giản

Mẫu Sơ yếu lý lịch hoặc CV này sẽ miêu tả kinh nghiệm và kỹ năng của bạn qua thiết kế hiện đại gọn gàng. Sử dụng nguyên mẫu hoặc dễ dàng tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của bạn. Đây là mẫu có thể truy nhập.

Word

Sơ yếu lý lịch theo phong cách tối giản

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình