Sơ yếu lý lịch theo thứ tự thời gian (Thiết kế tối giản)

Kinh nghiệm của bạn được nhấn mạnh bằng mẫu sơ yếu lý lịch trợ năng theo thứ tự thời gian này. Sơ yếu lý lịch được định dạng với tiêu đề mục ở bên trái và nội dung chính ở bên phải. Tìm kiếm Thiết kế tối giản để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Sơ yếu lý lịch theo thứ tự thời gian (Thiết kế tối giản)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình