Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ yếu lý lịch thiết kế đồ họa đường thời gian

Làm nổi bật những điểm mạnh của bạn với bản sơ yếu lý lịch có thiết kế đồ họa. Minh họa con đường sự nghiệp của bạn bằng đường thời gian. Kỹ năng, ngôn ngữ và chuyên môn của bạn được thể hiện trực quan để có thể xem lại nhanh. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Sơ yếu lý lịch thiết kế đồ họa đường thời gian

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn