Bỏ qua để tới nội dung chính

Sơ yếu lý lịch (Thiết kế nhỏ gọn)

Bạn có thể tạo lịch sử việc làm theo thời gian với mẫu sơ yếu lý lịch trợ năng này. Mẫu này được đặt theo kiểu chia đoạn với các tiêu đề trên đầu và nội dung phía trên. Tìm kiếm Thiết kế tối giản để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Sơ yếu lý lịch (Thiết kế nhỏ gọn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn