Sơ yếu lý lịch (Thiết kế nhỏ gọn)

Bạn có thể tạo lịch sử việc làm theo thời gian với mẫu sơ yếu lý lịch trợ năng này. Mẫu này được đặt theo kiểu chia đoạn với các tiêu đề trên đầu và nội dung phía trên. Tìm kiếm Thiết kế tối giản để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Sơ yếu lý lịch (Thiết kế nhỏ gọn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình