Sơ yếu lý lịch (Thiết kế nhỏ gọn)

Bạn có thể tạo lịch sử việc làm theo thời gian với mẫu sơ yếu lý lịch trợ năng này. Mẫu này được đặt theo kiểu chia đoạn với các tiêu đề trên đầu và nội dung phía trên. Tìm kiếm Thiết kế tối giản để tìm thêm các mẫu phù hợp.

Word

Sơ yếu lý lịch (Thiết kế nhỏ gọn)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình