Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ yếu lý lịch (Thiết kế thực tiễn)

Mẫu sơ yếu lý lịch miễn phí có thiết kế thực tiễn trong Word này giúp bạn trình bày năng lực của mình một cách đơn giản nhất. Mẫu sơ yếu lý lịch thực tiễn này có thiết kế gọn gàng, hiện đại. Mẫu sơ yếu lý lịch thực tiễn và đơn giản này sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho một người đang bắt đầu tìm kiếm công việc. Đây là mẫu sơ yếu lý lịch có thể truy cập được.

Word

Sơ yếu lý lịch (Thiết kế thực tiễn)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn