Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ yếu lý lịch

Tạo ấn tượng nhờ mẫu sơ yếu lý lịch của Microsoft. Mẫu sơ yếu lý lịch hoặc CV này có tính năng định dạng sơ yếu lý lịch, đồng thời giúp thay đổi thiết kế một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhập thông tin vào mẫu sơ yếu lý lịch trên Word và tạo mẫu sơ yếu lý lịch Microsoft Office bạn mong muốn.

Word

Sơ yếu lý lịch

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn