Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sổ địa chỉ

Mẫu sổ địa chỉ lưu giữ tất cả thông tin liên lạc của bạn thuận tiện

Bạn liên tục hỏi bạn bè về địa chỉ của họ? Hay gửi đồng nghiệp cũ để hỏi về email cá nhân của họ nhiều lần? Mẫu sổ địa chỉ của Microsoft có thể giúp đỡ bạn. Với mẫu sổ địa chỉ, bạn có thể tạo một danh sách liên lạc duy nhất cho mọi người trong vòng kết nối của mình. Mẫu này cũng rất tuyệt vời cho các câu lạc bộ—tải xuống mẫu danh bạ thành viên làm danh sách email chính của bạn.

Mẫu địa chỉ có thể cho bạn ghi số điện thoại di động và cố định, sinh nhật, thậm chí là ghi chú. Có một số kiểu mẫu có sẵn, bao gồm các mẫu danh sách số điện thoại có thể in được. Bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều mẫu sổ địa chỉ để sử dụng trong trường học, bao gồm mẫu danh bạ các liên hệ khẩn cấp. Với khả năng dễ điền, mẫu sổ địa chỉ cho bạn tài liệu tham khảo hữu ích để sử dụng hàng ngày và trong những dịp đặc biệt.

Hãy tưởng tượng bạn nhanh chóng lướt qua danh sách thiệp ngày lễ với mẫu địa chỉ đã hoàn thành bên cạnh bạn như thế nào! Khám phá các mẫu sổ địa chỉ Excel và Word và mẫu danh sách thành viên để tìm mẫu phù hợp với bạn.