Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sổ điểm của giáo viên (dựa trên điểm trung bình)

Ghi lại điểm bài tập, bài kiểm tra và bài thi của học viên. Mẫu sổ điểm trợ năng này sẽ tính toán tỷ lệ phần trăm trung bình, điểm theo chữ cái và GPA cho từng học viên. Việc tính toán được thực hiện cho mọi bài tập có đóng góp tương đương vào điểm tổng kết; có hướng dẫn đi kèm.

Excel

Sổ điểm của giáo viên (dựa trên điểm trung bình)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn