Sổ điểm của giáo viên (dựa trên số điểm)

Giáo viên có thể theo dõi điểm của học viên với mẫu sổ điểm trợ năng này. Chỉ cần nhập từng bài tập, bài kiểm tra và bài thi cùng với tổng điểm tối đa cho mỗi bài và khi bạn nhập điểm của từng học viên, điểm trung bình, điểm theo chữ cái và GPA sẽ được tính toán cho bạn.

Excel

Sổ điểm của giáo viên (dựa trên số điểm)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình