Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sổ điểm của giáo viên (dựa trên số điểm)

Giáo viên có thể theo dõi điểm của học viên bằng mẫu sổ điểm có thể truy cập này trong Excel. Chỉ cần nhập từng bài tập và tổng điểm có sẵn cho mỗi bài và khi bạn nhập điểm của từng học viên, điểm trung bình, điểm theo chữ cái và GPA sẽ được tính. Mẫu sổ điểm miễn phí này tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách tính điểm của học viên dựa trên điểm.

Excel

Sổ điểm của giáo viên (dựa trên số điểm)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn