Sự công bằng

Các đường dọc tinh tế và biểu ngữ tiêu đề màu cam đậm tăng thêm cảm giác thú vị trong thiết kế cho bản trình bày của bạn. Đây là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Sự công bằng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn