Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sự kiện Chính

Làm nổi bật bản trình bày ngắn gọn hoặc nội dung bản trình bày của bạn bằng một slide màu trắng có khung màu đỏ được bù trừ trên nền tường gạch. Mẫu PowerPoint sự kiện chính này có tỷ lệ 16:9 và phù hợp với mọi tình huống: kinh doanh, giáo dục hoặc sử dụng tại nhà.

PowerPoint

Sự kiện Chính

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn