Sự kiện Chính

Làm nổi bật nội dung bản trình bày bằng một trang chiếu màu trắng khung đỏ cùng nền tường gạch. Định dạng là 16:9 sẽ phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Sự kiện Chính

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình