Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ đồ tổ chức nhóm

Trực quan hóa các thành viên nhóm và mối quan hệ báo cáo của họ trong mẫu sơ đồ tổ chức nhóm hiện đại này. Mẫu cấu trúc tổ chức nhóm này có thể tùy chỉnh hoàn toàn và được mã hóa bằng màu để phân loại các thành viên nhóm cũng như cấu trúc tổ chức. Đây là mẫu cấu trúc nhóm trợ năng dành cho PowerPoint.

PowerPoint

Sơ đồ tổ chức nhóm

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn