Bỏ qua để tới nội dung chính

Sơ yếu lý lịch kiểu Cân bằng (Thiết kế hiện đại)

Sơ yếu lý lịch hiện đại này trước tiên sẽ nêu bật kỹ năng của bạn, đồng thời thể hiện kinh nghiệm và học vấn của bạn. Thoải mái thay đổi bảng phối màu và phông chữ trong tab Thiết kế của dải băng.

Word

Sơ yếu lý lịch kiểu Cân bằng (Thiết kế hiện đại)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn