Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Sơ yếu lý lịch màu xanh xám

Hãy trình bày kinh nghiệm và năng lực của bạn theo một phong cách riêng với mẫu sơ yếu lý lịch hoặc CV này. Có phần trống cho ảnh của bạn. Dễ dàng tùy chỉnh phông chữ và màu sắc hoặc sử dụng mẫu nguyên bản. Dù với cách nào, nó cũng sẽ rất ấn tượng. Mẫu này có chứa các mẹo hữu ích để giúp bạn xây dựng một sơ yếu lý lịch hiệu quả. Tìm kiếm "xanh xám" để tìm các mẫu phù hợp.

Mẫu cao cấp - Word

Tải xuống với Microsoft 365
Sơ yếu lý lịch màu xanh xám

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn