Sách nhỏ gấp ba dành cho doanh nghiệp

Hãy quảng bá doanh nghiệp của bạn một cách dễ dàng. Mẫu sách nhỏ này đã được trình bày sẵn cho bạn. Bạn chỉ cần thêm thông tin về doanh nghiệp của mình: Chèn logo công ty của bạn, hình ảnh của riêng bạn và thay đổi màu sắc để có được vẻ ngoài thanh lịch và chuyên nghiệp bạn mong muốn.

PowerPoint

Sách nhỏ gấp ba dành cho doanh nghiệp

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình